Sanking som hobby

Mars April Mai

Fjæresauløk             Vill-løk               Ramsløk                Seierløk         Løkurt             

Stornesleskudd        Granskudd          Skvallerkålskudd          Bladskudd av Rognetre

Lønnetreblomst               Gjøkesyre           Skudd av Mjødurt          Gjeitramsskudd            

Almenøtt            Strandkarve              Strandkål        Eng- og Strandsmelle                Strandstjerne

Bjørkesevje        nyutsprungne Bjørkeblad          Engkarse        Karve           Løvetannblad  

Nesle-unge blad              Vinterkarse

                                           

Plukk de nye friske bladene på løvetann.

plukk de mindre myke granskudda

">